สินค้า

ภาพตัดปะ

200 บาท

#ภาพมอนเทจส์ #ภาพโคราจส์ #ภาพปะติด #ภาพตัดปะ #งานศิลปะบนกระดาษ #ภาพประดับ

 

การผสมผสานระหว่างภาพต่างๆหรือวัตถุดิบต่างกันจนกลายมาเป็นงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยหลักๆแล้วจะเป็นการตัดภาพหรือชิ้นส่วนจากภาพถ่ายต่างๆมารวมกันจนเกิดงานศิลปะขึ้น โดยงานชุด “หน้ากาก” นี้มีความแตกต่างกันออกไปผ่านการตอบสนองข้องผู้รับชมภาพ โดยผู้รับชมภาพจะสร้างจินตนาการขึ้นเหมือนมีการโต้ตอบกับยภาพดังกล่าว และภาพชุดหน้ากากนี้ก็จะสื่อถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาพ โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้งานนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกันผ่านการนำมาติดต่อวางบนพื้นที่ที่ศิลปินสร้างขึ้นมา โดยสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือ การสื่อถึงอารมณ์ของงานผ่านกระบวนการทางศิลปะจากศิลปิน เกิดการสื่อสารระหว่างวัตถุดิบผ่านศิลปินต่อผู้รับสื่อผ่านการรับชมงานชิ้นดังกล่าว

 

โดยงานชุด “หน้ากาก” นี้เป็นงานแบบ Open Edition (ไม่จำกัดจำนวน) ผลิตขึ้นเพื่อใช้ส่วนบุคคลสำหรับประดับเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ เชิงพาณิชย์ เพิ่มเติม ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

- +
^
271 ม.8 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Copyright © 2022 Siri All right Reversed