สินค้า

พญานาค 9 เศียร L238

350 บาท

ลายรูปสัตว์หิมพานต์ เป็นภาพเขียนจากจินตนาการของศิลปินที่ได้จากวรรณกรรมรามยณะ (รามเกียรติ์) ของอินเดีย มีการกล่าวถึงสัตว์ในป่าหิมพานต์ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาไกรลาศ ได้กล่าวพรรณนาถึงพรรณไม้และหมู่สรรพสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในป่า พรรณนาถึงการผสมผสานของสัตว์ต่างสายพันธุ์ด้วยกัน ทั้งสัตว์บก, สัตว์น้ำ และสัตว์ในอากาศ จัดเป็นป่าฟรีเซ็กส์เพียงแห่งเดียวที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้ประพันธ์ ศิลปินได้จำลองภาพสัตว์ต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคล เกิดเป็นสมบัติทางภูมิปัญญาศิลปะ ในศิลปะไทย (ลายไทย) มีศิลปินในยุคต่างๆ ได้วาดภาพสัตว์หิมพานต์ไว้มากมายหลายสมัยต่อเนื่องกันมา ตัวศิลปินเองได้รวบรวมรังสรรค์ขึ้นใหม่ตามเค้าโครงของศิลปินชั้นครู และจากตำราต่างๆ โดยได้ใส่ทัศนคติความงามส่วนตัวเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้เกิดลวดลายให้หลากหลายออกไป

#ภาพพิมพ์ #สกรีน #ลายเส้น #ลายไทย #พญานาค #ความเชื่อ #บูชา #ศิลปะ #ประดับ #ตกแต่ง

- +
^
271 ม.8 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Copyright © 2022 Siri All right Reversed