สินค้า

พระทวิมุขคณบดี (พิประจำผู้เกิดวันจันทร์) L318

350 บาท

ลายรูปเทพเจ้า  รูปเทพเจ้าของไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากกาพย์มหาภารตะศาสนาพราหมณ์ของอินเดีย โดยเฉพาะเรื่องรามายนะ (รามเกียรติ์) มีอยู่หลายองค์ดังที่ทราบกันอยู่ สำหรับเทพองค์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของไทยมีอยู่หลายปาง (กริยาประทับนั่ง, ยืน, เดิน, นอน) คือองค์พระพิคเณศ นับถือเป็นเทพของศิลปะวิทยาการทั้งปวง ศิลปินมักนำมาออกแบบเขียนขึ้นตามจินตนาการของแต่ละบุคคล ส่วนตัวศิลปินเองได้นำรูปแบบเทพต่างๆ โดยเฉพาะพระพิคเณศ จากตำราของครูบาอาจารย์หลายท่านมาประยุกต์และดัดแปลงตามทัศนคติความงามของศิลปินเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่รูปเทพเจ้าในแบบและลักษณะความงามอย่างไทยๆ

- +
^
271 ม.8 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Copyright © 2022 Siri All right Reversed