สินค้า

ม้ากัณฐกะ L184

350 บาท

รูปช้างและสัตว์อื่นๆ  ช้างนั้นเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่โบราณ พระเจ้าแผ่นดินจะทรงช้างเป็นพาหนะออกศึกในทุกครั้ง ถือเป็นศักดิ์ศรีและเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของสงครามกู้ชาติในสมัยก่อน ตัวศิลปินเองชอบเขียนช้าง และสัตว์ชนิดต่างๆ ออกลายตามจินตนาการจากลายไทยและผสมผสานกับลายชนเผ่าสมัยก่อนเข้าไปด้วยตามความชอบส่วนตัว จึงได้เกิดภาพสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะช้างขึ้นมากมายหลายรูปแบบ เขียนด้วยความรักในการออกแบบลายเส้น จึงทำให้เกิดจินตนาการไม่รู้จบ และตั้งใจไว้ว่าจะเขียนรูปสัตว์ในแนวนี้ให้มากที่สุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่

 

ม้ากัณฐกะ


ม้ากัณฐกะเป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ
เป็นม้าสหชาติ คือ เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ

สหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะมี 7 อย่าง คือ

1. กาฬุทายีอำมาตย์
2. นายฉันนะ
3.พระอานนท์
4. พระนางยโสธรา
5. ม้ากัณฐกะ
6. ขุมทรัพย์ มุมเมือง
7. ต้นอัสสัตถพฤกษ์(ต้นพระศรีมหาโพธิ์)

ม้ากัณฐกะมีความจงรักภักดีต่อเจ้าชายสิทธัตถะมาก เมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
มีชื่อว่ากัณฐกะเทวบุตร มีวิมานและอุทยานอันโอฬารพร้อมยานพาหนะและบริวารเป็นอันมาก
สมบัติเหล่านี้บังเกิดขึ้นด้วยบุญจากการนำพระโพธิสัตว์เสด็จออกบวชด้วยความยินดี

- +
^
271 ม.8 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Copyright © 2022 Siri All right Reversed